Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Boktips: Leading With A Story

Kanske har ni hör historien om två murare som båda hade en egen och personlig uppfattning kring vad deras arbetsuppgifter bestod av. Den ena fokuserade på att lägga sten efter sten, dag ut och dag in och var inte sen med att beklaga sig över hur enformigt och tråkigt det var. Den andra muraren summerade det hela med:

”Jag bygger en katedral. Den kommer att vara magnifik och jag får vara en del av detta.”

En historia engagerar. En historia gör det man vill förmedla eller sälja tydligare. Att kunna berätta en intressant och engagerande historia, allra bäst hämtade från egna erfarenheter och lärdomar, är inte bara för ledare i en företagsmiljö. Det passar alla som hanterar relationer med människor.

Boken delas in i teman som:
· Motivera framgång inom företaget
· Skapa en positiv miljö för att nå framgång
· Motivera ett team av individer
· Utbilda och inspirera människor

Se boken som en inspirationskälla och uppslagsbok som passar väl till hands när man ska presentera inför publik, starta upp ett projekt eller presentera sin produkt för ett prospekt. Första gången man läser/lyssnar rekommenderar jag att man följer kapitlen i ordningsföljd. Efteråt kan man mycket väl hoppa mellan de olika historierna när situationen så kallar på det. Varje kaptiel berättar ett antal historier baserat på utmaningarna i punkterna ovan. Allt handlar i grund och botten om kommunikation.

Boken finns både som ljudbok, e-bok och i pappersform.Lead with a Story (e-bok) av Paul Smith

15 maj, 2014 • AV Fanny Winqvist