Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Fastprisavtal – Så undviker du kontraktsfällorna

Det kan kännas oroligt att justera affärsmodellen från att debitera per timme till att sätta ett fast pris. Exempel på vanliga farhågor är: Kommer vi att kunna motivera priset för kunden? Hur tar man betalt för något som kunden kanske inte ens ser? Och kommer kunden att bli nöjd med leveransen? Tänk om de räknar med att vi ska ta ansvar för precis allt i deras miljö?

Nyckeln till att skapa ett fastprisupplägg som blir lönsamt både för kund och leverantör är att teckna ett avtal som är lätt att tolka för båda parter. Gör en tydlig tjänstepaketering där du som leverantör vet vad som ska levereras och där kunden vet precis vad som ingår i avtalet.

  • Gör ett ordentligt grundarbete och ha full koll på miljön innan avtalet tecknas.
  • Var väldigt tydliga med vad som ingår i paketeringen – och vad som inte ingår. Gråzoner leder till missnöjda kunder och kan bli dyrt och tidskrävande för er. Här är det extra viktigt att vara glasklar om ni har en relation sedan tidigare där ni ”gör allt”. Ett gott samarbete ska inte handla om att ni gör saker gratis.
  • I den mån ni kan förutse andra tjänster som ligger utanför avtalet, men som sannolikt kommer att efterfrågas, specificera dem och tala om vad det kostar. Tänk på att ni som it-specialister förmodligen är mycket bättre på att sätta fingret på vilka situationer som kan tänkas uppstå i miljön än kunden själv är.
  • Specificera vilken utrustning och vilka tjänster som ligger inom ramen för ert ansvar och vad som ligger hos tredjepart, som exempelvis internetförbindelsen.

Slutligen: om man säljer till ett fast pris behöver man vara effektiv och arbeta proaktivt. Använd smarta verktyg som skapar en bra förutsägbarhet i arbetet. För våra kunder har Kaseya blivit oumbärlig hjälp – här kan du läsa mer om hur externa it-avdelningar kan öka kundlojaliteten och vinsten i Kaseyas Whitepaper Managed Security Services.

11 april, 2014 • AV Fanny Winqvist