Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Finbesök på bloggen: gästinlägg från Atrox

Ett gästinlägg från en av Upstreams flitiga Kaseya-kunder: Atrox.

Atrox på Kaseya Connect för att spana in de senaste trenderna

Kaseya Connect hölls i år på Four Seasons Hotel & Resort i Las Vegas, den 29 april – 1 maj. Här träffades världens främsta managed services providers (MSPs) för att nätverka, spana in och diskutera de senaste trenderna inom system management. 

För andra året i rad åker Fredrik Nyberg, grundare av Atrox,  tillsammans med en av våra tekniker, Jon Bälter till Las Vegas i USA för att inspireras och sätta riktlinjer inför framtiden. Det är här som Kaseya går ut med sina strategier och visioner, och det är här som vi nätverkar och träffar MSP’s ifrån hela världen.

Inledning och framtidsvisioner

Gerald Blackie, CEO på Kaseya öppnar med att han är glad över att se att eventet som körs för 7:e året i rad har blivit så pass populärt, och att det i år är totalt 700 besökare som har samlats ifrån hela världen. Han tog upp vad som komma skall i framtida versioner av Kaseya, strategier och framtidsvisioner samt pushade extra mycket för Kaseyas egen cloudversion som de tror är vägen att gå, precis som Microsoft och Google redan gör.

Gerald Blackie, CEO Kaseya

Atrox top 5 prioritering

Atrox har i år tagit fram en omfattande strategi för hur vi ska jobba med teknik, arbetssätt och Kaseya för att uppnå våra 3 företagsmål. ”Nöjda kunder””Jobba smartare” och ”Lönsamhet”. Företagsmålen är samma som verksamhetsmålen och våra tekniker jobbar dagligen mot att få nöjdare kunder, jobba smartare och få bättre lönsamhet i allt vi gör.
Nedan berättar vi lite om våra utmaningar och problemställningar som vi står inför. Anledningen till att vi åker på Kaseya Connect är att vi behöver få input på framtida features som Kaseya satsar på och vad branschen tror på. Här träffar vi kollegor i branschen ifrån hela världen, byter erfarenheter och knyter nya kontakter. Och det är här som vi lägger grunden för och sätter riktning och prioritering i vårt eget strategiska arbete.
Evenemanget har gett oss vissa hintar om vilka funktioner och lösningar som komma skall. Nedan är Atrox top 5 prioriterade punkter och Fredrik och Jon har under eventet försökt att ta reda på svaren.

T.v. Jon Bälter. T.h Fredrik Nyberg

1. Rapportering till kund
Våra kunder efterfrågar en bättre och snyggare rapportering, både med avseende på fakturaspecar, arbete vi utför och status i nätverk. Den här typen av synpunkter och feedback tar vi självklart till oss, och arbetar löpande mot en förbättrad och relevant rapportering.
–      Fredrik: Här ser vi en hel del olika typer av lösningar som kommer framöver. De flesta av de partners jag träffade på eventet använder sig dock av tredjepartsverktyg så som Autotask och Connectwise. Med hjälp av denna typ av tredjepartsverktyg kommer det i en framtid att finnas möjligheter till en bättre rapportering då dessa programvaror kommer att integreras än mer med Kaseya.

2. Effektivisering och automatisering
Vi arbetar löpande med att förbättra våra processer kring proaktiv IT. För att lyfta vårt arbete ytterligare behöver vi ständigt utveckla våra rutiner och hur vi nyttjar funktionaliteten i Kaseya. Bl.a. trimmar vi vårt arbetssätt för att kunna identifiera återkommande ärenden som skulle kunna effektiviseras genom automatisering, guider och/eller utbildning.
–      Jon: Det finns ännu ingen färdig funktion som identifierar återkommande ärenden som skulle kunna effektiviseras och eller automatiseras.  Dock så skulle vi kunna trimma in metoden ”Automatic Remidiation” ytterligare för att sköta vissa av dessa delar. Denna metod innebär att Kaseya själv vidtar actions då ett specifikt ärende kommer in i systemet. Exempel på action skulle kunna vara att Kaseya själv försöker lösa problemet per automatik alternativt skickar ett ärende som flaggar upp problemet.
–      Jon: ”Kaseya Network Monitor” är i betastadie för att släppas som en integrerad modul i Kaseya. Med denna modul kommer vi kunna leverera våra tjänster på en helt ny nivå då vi kan övervaka alla enheter i nätverket som saknar agenter. KNM jobbar tajt med metoden Automatic Remidation och här kommer det att finnas möjlighet att kunna testa funktioner (t.ex. skicka ett mail).

3. Ett användarvänligt Helpdesk
Utmaningen som vi ser idag är att få våra slutanvändare att lägga sina ärenden i Helpdesk istället för att ringa in eller maila in ärenden. De ärenden som läggs saknar också oftast komplett information.
–      Fredrik: Kaseya har utlovat ett mer smidigt användargränssnitt i kommande versioner. Förhoppningsvis kommer det här att leda till en ökad kvalitet på ärendena och därmed underlätta för våra tekniker att lösa slutanvändarnas problem snabbare.
–      Jon: Användargränssnittet för tekniker kommer att få ett betydligt lyft. Det har kommit en helt ny version av uppkopplingsfunktionen (Remote Control) som gör det snabbare och enklare för tekniker att jobba. Ett helt nytt gränssnitt för ”Live Connect” är även på gång i version 6.4 som är mycket imponerande och coolt. Denna version kommer troligen lanseras i början av 2014.

4. Lösningar för användarnas många datorer och enheter
Vi har sett en trend det senaste åren att användarna har fler och fler datorer och andra typer av enheter. Det här medför så klart höga hårdvarukostnader, men framförallt är det supportkostnaderna som riskerar att dra iväg.
–      Fredrik:  I en framtid tror Kaseya mycket på molntjänster. Kaseyas samarbetspartner (Independence IT) har en smart molnlösning som heter ”Cloud Workspace” eller s.k. ”Dator i molnet”. Tekniken som innebär att man surfar in till sin dator via webbläsaren är inte ny isig, utan det är snarare smidigheten och enkelheten kring produkten som gör den intressant. Inga initialinvesteringar krävs, varken i hårdvara, tid eller kompetens. Och kunden kommer att kunna köpa enstaka konton och betala per månad.
–      Fredrik: Det här skulle kunna innebära att konceptet ”dator i molnet” får en större genomslagskraft och når ut till en bredare massa. Fördelar för användarna är bl.a. minskade supportkostnader och billigare datorer. I princip skulle användaren kunna klara sig med en Google Notebook som kostar ca 2 500 kr.

5. Atrox affärsmodell 2013 – En administrativ utmaning
Atrox har en affärsmodell som baseras på kombinationen helhetsåtagande hos kunden samt kundens växande omfattning. Vi har jobbat med vår fastprismodell och trimmat konstant sedan 2008. Redan i början av 2012 gick vi ifrån den tidigare prismodellen att ta betalt per server och dator. Istället började vi att arbeta strategiskt med kunderna och planera för nästkommande års aktiviteter och inköp. Nu prissätter vi hela vårt åtagande mot kund baserat på vår gemensamt framtagna IT-strategi.
–      Fredrik: Just när det gäller tänket kring affärsmodeller tror jag faktiskt att vi ligger ett steg framför det som presenterats på Kaseya Connect 2013.
Utmaningen i vår affärsmodell är att hålla koll på kundens anställda och samtliga aktiva enheter i kundens nätverk.
–      Jon: Discovery finns i version 6.3 och denna modul används för att identifiera samtliga enheter i nätverk. Dock ser vi fortfarande en utmaning i att snabbt kunna skapa samlade och snygga rapporter (fakturaspecifikationer) till kunden där nätverkets samtliga enheter och anställda ingår.

Vad var det bästa med eventet?
–      Fredrik: Det bästa med eventet är helt klart nätverkandet och den inspirationen som det gett mig. Rent tekniskt tror jag på nya ”Live Connect” som var en riktigt bra och cool produkt.
–      Jon: För mig är det helt klar nätverkandet med andra MSP’s och de personliga kontakterna i branschen som jag har etablerat. Under eventet anordnades även ett flertal produktlabbar för alla moduler. Här fick jag möjlighet att få kontakt med Kaseyas utvecklare, och vi har nu etablerat en relation. Jag fick även en hel del bra tips och hjälp på plats. Det var också kul att se att vi ligger så pass långt fram i vårt proaktiva arbete med Kaseya, och att vi trots allt redan nyttjar en hel del av den funktionalitet som finns.
Sammanfattningsvis så tror vi på Kaseya som produkt och vi ser fram emot en spännande framtid!

/Katinka Nyberg, Atrox

Vill ni också ha med ett gästinlägg på Upstreams blogg? Kontakta marketing@upstream.se för mer info!

12 maj, 2013 • AV Fanny Winqvist