Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

IT-drift måste inte vara ett lidande

Sluta gå på knäna – satsa på proaktiv IT-drift som Managed Service Provider

Jobbar ditt företag med IT-drift och outsourcing? I så fall har du varit med på en resa som under de senaste åren har kännetecknats av en allt tuffare konkurrens och krympande marginaler. Förmodligen upplever ni att det är svårt differentiera er från konkurrenterna och att få till lönsamhet och ett jämnt intäktsflöde. Så ser verkligheten ut för hela branschen.
Som leverantör av IT-tjänster är det också en ständig utmaning att planera verksamheten på ett bra sätt. På de flesta håll går en stor del av arbetet åt till olika typer av brandsläckningsåtgärder ute hos kund. Det är diskar som kraschar och systemuppdateringar som inte blev som man tänkte. Upplevelsen är att man går på knäna och många företag som jobbar med drift och outsourcing hinner varken utveckla verksamheten eller personalen.
Känner du igen dig?

Upstream brinner för att hjälpa företag som jobbar med IT-drift och outsourcing att jobba smartare och bli mer lönsamma. Vi är övertygade om att sättet man kommer dit är genom att göra en förflyttning från att leverera konsulttimmar till att istället leverera paketerade proaktiva tjänster till fast pris. Istället för att ni tar betalt för att lösa problem, så betalar kunden för att ha en fungerande miljö.
Livet som Managed Service Provider (MSP) har många fördelar jämfört med att sälja konsulttimmar.

– Jämn inkomstfördelning över året
– Jämn arbetsbelastning och planering
– Bättre överblick av kundens miljö

Vi är väl medvetna om att resan från timmar till tjänstebaserad leverans kan vara utmanande på många olika sätt, både inom det egna företaget och ut mot kunder. Hur motiverar man den nya prissättningen för kunden? Hur ställer man om från timbaserad till värdebaserad bonus internt?

Här är lösningen en smart tjänstepaketering som gör det tydligt att kunden betalar för en fungerande tjänsteleverans snarare än problemlösning. Egentligen är det inte konstigt alls. Det är till exempel självklart att regelbundet lämna in bilen på service, och som bilägare förstår vi att det blir bättre ekonomi än att vänta till dess att något går sönder. Den nya affärsmodellen gör alla nöjdare och gladare.

IT-drift måste inte vara ett lidande. Med hjälp av smart teknik för övervakning blir det både roligt och stimulerande. Och tiden som ni sparar kan ni använda till att utveckla personalen, ta in fler kunder och att lyfta er i värdekedjan.

15 oktober, 2013 • AV Fanny Winqvist