Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

IT-generalistens tid förbi

Vi på tekniksidan här på Upstream har funderat över vad vi tror händer nästa år. Vi vet att molntjänster växer, big data blir modeord, BYOD får IT-chefer att slita sitt hår och att vi säkerligen får se minst en säkerhetslucka per operativ skapa storm på kundernas miljöer.

Men det är faktiskt väldigt lite som förändras ur ren driftsynpunkt. Servrarna tuffar på. Operativsystem och mjukvara patchas. Teknikerna scriptar och fjärrstyr. Kunder kanske vill ha Office 2013. Mycket av det som nämns ovan ingår i generell IT-automatisering, något som allt fler IT-bolag jobbar med att förverkliga. Att frigöra tid från manuella uppgifter är något man verkligen måste ta tag i år 2013. Även dessa tjänster blir generaliserade och prispressade på sikt.

Det viktiga tror vi är att se över sin roll som tekniker och förbereda sig för de kommande åren då vi går från det reaktiva förhållningssättet vi nu kallar IT-drift till en mer automatiserad vardag. Satsa på utbildning. Men framför allt, satsa på att bli duktig på några få specifika områden. Man kan omöjligt leverera kvalitet i allt som innebär IT.

IT-generalisternas tid är snart förbi, kanske inte år 2013, men väl framåt i tiden. Förbered er nu.

Intressanta händelser 2012 skapar möjligheter 2013.

1. Windows 8 löser inte försäljningen

Windows 8 är nytänkande och fräscht. Inget att klaga på där. Vi tror inte det blir den hyllvältare många förväntar sig dock. Men vi på teknik stirrar oss ofta blinda på just… teknik. Att få Windows 8 in i slutkundens organisation kan visa sig vara lite svårare än man räknat med. Det måste till utbildning och förändringsarbete. Det kommer bli en vana för tekniker att nedgradera inköpta Windows 8 Pro maskiner (håll er borta från konsumentversionen) till Windows 7. Räkna hur många gånger ni gör den processen över året. Intressant att följa upp december 2013, eller hur? Nästa år blir det än mer viktigt att etablera ramar för IT-leveransen. Vilka operativ i den uppsjö av val som finns på marknaden skall ingå i just er leverans eller tjänst ut mot kunderna.

2. Förväntningarna på Bring Your Own Device blir mer realistiska

BYOD var verkligen årets modeord 2012 inom IT, men det är först nästa år som det verkligen tar fart. Det är fortfarande en ung marknad och det råder en viss övertro vad man tekniskt kan göra i form av fjärradministration och hantering av mobila enheter. I samtal vi haft med IT-konsulter och interna IT-avdelningar är önskelistan lång över funktioner, men man glömmer att det är en annorlunda plattform än vanlig PC. Användaren har den slutgiltiga makten över som mobila enhet. Man kan lätt grotta ner sig i funktions-träsket och missa den faktiska kundnyttan. Att veta att enheterna existerar och vad det är för typer av enheter. Att enheterna har rätt version av OS och program. Vart enheten befinner sig för tillfället. Möjligheten att etablera en säkerhetspolicy. Som IT-leverantör måste man få alla kundens tillgångar under samma paraply. Upstream ser mobila enheter som Android och iOS lika naturliga i verksamheten som servrar och bärbara, Mac, Linux eller Windows. Kaseya har i och med version 6.3 inbyggt stöd för Mobile Device Management. Ni får snabbt och enkelt ett verktyg för att erbjuda attraktiva BYOD tjänster i kombination med övriga tjänster ni levererar mot PC & Servrar. Det är helheten som räknas.

3. SBS är död, alternativ tar över

Windows Small Business Server dog 2012 och med det även möjligheten till lokal Exchange server för ett humant pris. När små och medelstora företag vill uppgradera sina gamla MS SBS 2003 & 2008 servrar nästa år finns inget alternativ för lokal mailhantering från Microsoft. Alla vill inte in i molnet, även om media hävdar att trenden är åt det hållet. Vi på Upstream ser år 2013 som året då alternativa mailservrar får ett uppsving. Se det som en möjlighet att särskilja er från den mängden IT-konsulter som alla säljer samma sak, molnlösningar från Microsoft. Behåll kontrollen, informationen och… kunden.

2013 blir ett intressant år för termen IT-automatisering. Upstream har jobbat med detta ämne sedan 2006 och legat i framkant vad gäller att effektivisera det ofta reaktiva leveransen hos IT-konsulter. Vi ser nästa år som året då detta leveranssätt blir en självklarhet för alla.

Även om resan mot IT-automatisering kanske är påbörjad hos er kan detta dokument säkerligen ge er nya uppslag för tjänster och affärsmodeller: 7 steg från reaktiv till proaktiv

God jul och gott nytt år!

Mvh
Upstream Tech Team

15 december, 2012 • AV Ronny Tunfjord