Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Krånglig drift av kassasystem

Kassasystem för detaljhandeln – förpassa it-strulet till historien

För detaljhandeln står marginalerna i fokus, chefer jagar ökad omsättning och sänkta kostnader. Teknologi är ett område i fokus för att hjälpa till med bägge dessa mål. Det blir uppenbart för alla som arbetar med POS-system för detaljhandeln, som ständigt utvecklas och införlivar allt fler funktioner, samtidigt som hanteringen av dem skapar en del huvudverk för dem som ansvarar för dess funktion.

Kassasystem inkluderar oftast en dator, streckkods-scanner, tangentbord, kvittoskrivare och bildskärm. Och oftast även en kortläsare med pinkodsterminal samt sofistikerad programvara för hantering av produktdatabas, varuregistrering, returer, byten, kontroll av kuponger, presentkort, mängdrabatter, hantering av olika betalningssätt osv.

Självklart är det avgörande att kassasystemen alltid fungerar. För it-avdelningen är detta en utmaning då systemen ofta är vitt spridda geografiskt och sällan integrerade i den vanliga kontorsmiljön. Detta försvårar övervakning, drift och underhåll då traditionella driftsverktyg inte designade för detta eller är för stora och komplexa.

Över 60% av detaljhandelns it-avdelningar har problem med kassasystemen som kräver på-platsen-besök. Även om man kan lösa vissa av problemen som uppstår på distans, måste de hanteras ett i taget vilket resulterar i upprepade ”brandkårsutryckningar” som är tidskrävande.

Det behöver inte vara på dett här sättet. Med rätt system och arbetsmetoder kan du proaktivt hantera kassor och dess kringutrustning oavsett var de står, bakom brandväggar, med eller utan VPN, i eller utanför en domän och över svaga kommunikationsförbindelser. Från en och samma plats, via en webbläsare, kan du uppdatera programvaror, patcha operativsystem, undvika att problem uppstår, se till att lagar och regler följs och mycket mer.

Ladda ner detta white paper och läs mer om hur du proaktivt övervakar och hanterar geografiskt utspridda POS-system för detaljhandeln:

De 5 främsta it-driftsutmaningarna inom detaljhandeln

Referens: http://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_sale

11 april, 2015 • AV Fanny Winqvist