Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Viktig information till dig som kör MDaemon under Win 2003 eller Win XP

För att följa branschstandard och ytterliggare säkra sitt licenssystem kommer Alt-N gå från SHA-1 certifikat till SHA-2 certifikat. Bytet kommer att träda i kraft den 20/1 2015.

MÖJLIG PÅVERKAN: Icke uppdaterade Windows 2003 eller Windows XP maskiner kan missyckas att kommunicera med Alt-Ns licenssystem.
Detta kan i förlängningen göra att MDaemon slutar fungera.

LÖSNING: Se till att din maskin har de senaste uppdateringarna från Microsoft. Windows XP-maskiner måste manuellt hämta hem denna hotfix.

MER INFORMATION FRÅN MICROSOFT: http://support2.microsoft.com/kb/968730
Windows 2003-maskiner kan hämta patchen här:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40973

OBS: Om din Windows 2003 maskin patchas regelbundet bör patchen redan finnas installerad. Vi rekommenderar dock att ni kontrollerar att KB2868626 finns installerad.

13 januari, 2015 • AV inviseadmin