Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Nöjd kunds kund i Computer Sweden

Roligt att läsa artikel på idg.se om hur en kunds kund är nöjd och glad över pro-aktiv it-drift & support:

http://www.idg.se/2.1085/1.278056/den-ofrivillige-it-chefen

Det som inte riktigt framgår i artikeln är hur pro-aktiv it-drift & support skiljer sig från den traditionella metoden, som vi brukar kalla för ”break/fix”.

I en pro-aktiv leverans har man bland annat:

  • Full kontroll över att alla kunders datorer (inklusive bärbara på resande fot) hålls uppdaterade med de senaste versionerna och uppdateringarna.
  • Konstant inventering av all hårdvara, mjukvara och licenser.
  • Komplett övervakning av hela miljön.
  • Automatisering av tidigare manuella rutinåtgärder.
  • Ett samlat verktyg för hela leveransen, inklusive dokumentation och supportärenden – ordning & reda, helt enkelt.

Kunskapen om kundernas miljö finns i ett ordnat system och inte i enskilda konsulters huvuden. Kundernas miljöer fungerar helt enkelt bättre och med färre avbrott – som ett led av en mer förebyggande och automatiserat arbetsmetod.

Fjärrstyrning nämns i artikeln. Inget nytt under solen. I ett pro-aktivt garantiåtagande till fast pris är dock fjärrstyrning den sista utvägen – inte den första reaktiva åtgärden. Konsultens bästa intresse blir nämligen att arbeta förebyggande eftersom varje manuellt nedlagd timme innebär minskad marginal. I den gamla modellen är det tvärtom – ju mer tid man lägger ned, ju mer man fjärrstyr och reagerar på problem (ofta orsakade av försummat underhåll) desto högre ”beläggning” och lönsamhet…

I artikeln nämns även att kunden besöks en gång i veckan. Inte heller nytt. Alla it-konsulter besöker väl sina kunder? Skillnaden är att besöken inte längre handlar om att genomföra åtgärder eller fixa problem – utan prata om hur miljön fungerar och vad som kan förbättras i framtiden. Att prata om hur kunden kan använda it för att bli mer effektiv, mer framgångsrik, mer lönsam.

Våga satsa på förebyggande it-drift & support!

11 december, 2009 • AV Fanny Winqvist