Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Ta ett större ansvar

”Nej, det där är inte vårt ansvar. Du får ringa leverantör X istället.”

Om man frågar kunderna som köper it-drift på timme får man ofta höra att det är mycket peka finger inom IT.

Kunder som har drabbats av ett problem tycker att det är frustrerande att slussas runt mellan leverantörer som hänvisar till varandra. Reaktiva processer leder utan tvekan till att stillestånden blir längre och att åtgärderna blir dyrare än nödvändigt. Genom att arbeta proaktivt, med ett helikopterperspektiv över kundens miljö, behöver man inte gissa var problemet ligger. Det öppnar upp för en helt annan sorts ansvarstagande för dig som driftspartner.

”Men vi kan väl inte ta ett helhetsansvar för kundens miljö”, säger den samvetsgranne driftsteknikern. ”Linan in har vi ingen kontroll över och vi kan inte garantera att deras gamla skrivare tuffar på. Vi måste kunna stå för det vi säger.” Självklart ska ni kunna stå för det ni säger, och vi menar inte att ni ska garantera kvalitén på alla skruvar och muttrar i hela kundens miljö. Ansvaret handlar snarare om att genom att ni arbetar på ett smartare sätt skapar en förutsägbarhet som hjälper kunden till en mer stabil miljö. Ni tillhandahåller information som hjälper kunden att se under ytan och därmed fatta bättre beslut. Och visst är det att ta ansvar?

Med hjälp av Kaseya har ni full koll på kundens miljö från skärmen. Mycket kan hanteras över nätet från din egen arbetsplats, och det blir färre svettiga akututryckningar. ”Men vi tycker ju om att träffa våra kunder”, brukar teknikerna säga. Och vi säger inte att ni ska sluta träffa era kunder. Tvärtom! Däremot tycker vi att ni ska prata om andra saker. Sluta prata problem, och börja istället prata om hur IT-miljön kan utvecklas för att stötta affärsverksamheten.

11 april, 2015 • AV Fanny Winqvist