Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Trygga er fildelning

De olika avdelningarna på företag är i en allt större utsträckning beroende av lösningar för att dela filer för att få jobbet gjort. De mest vanligt förekommande metoderna för att dela viktiga filer är e-post eller FTP:er. Tyvärr är dessa varianter av fildelning sårbara för attacker eftersom:

  • Filer skickas utan kryptering
  • Det finns ingen kontroll över filerna som skickas
  • De saknar avancerade inställningar som exempelvis spårbarhet

För att säkerställa att filerna skickas säkert från ett ställe till ett annat kan du skicka dem via Secure File Transfer Protocol (SFTP). Den här metoden kräver en SSH säker filöverföringsklient. SFTP är säkert eftersom den krypterar filens överföringsanslutning och erbjuder bättre autentisering.

Managed File Transfer (MFT) är det givna alternativet eftersom det underlättar säker överföring av filer. Typiskt sett, om du jämför olika lösningar för filöverföring på marknaden, finns det ett antal viktiga saker att tänka på. I de flesta fall är det viktigaste urvalskriteriet att processen möter affärskrav och mål på ett bra sätt.

Utöver de funktionaliteter som en vanlig MFT lösning tillhandahåller är det också viktigt att titta på om det finns möjlighet till ad hoc-filöverföring som gör det möjligt för alla att närsomhelst skicka och ta emot filer till och från varandra.

Så går ad hoc-fildelning till

Serv-U MFT Server är ett säkert alternativ till de molnbaserade fildelningsalternativen. Det ger också möjligheten att dela filer ad hoc. Fildelningsprocessen med Serv-U består av följande steg:

  1. Den som skickar laddar upp filen till en säker webbsida hos Serv-U, sätter ett utgångsdatum och skapar ett lösenord om så önskas.
  2. Serv-U MFT servern skickar automatiskt länkar till filerna (det finns möjlighet att inkludera ett meddelande) till alla mottagare.
  3. Alla mottagare klickar på länken, loggar in (om så krävs), och laddar ner filer från en säker webbsida på Serv-U MFT servern.
  4. Serv-U integreras med Active Directory® för att omedelbart dela ut hela företaget eller enskilda avdelningar.
  5. Du kan tillämpa din egen säkerhetspolicy och få utväxling på dina befintliga system, lagring eller annan infrastruktur.

Hur gör Serv-U Managed File Transfer filöverföring enkelt?
Med Serv-U MFT Server behöver användarna bara andra personers e-postadresser för att kunna dela filer, utgångsdatum för efterfrågade filer, och det frivilliga lösenordet med. Användarna kan sedan länka till filer som är skickade automatiskt. Det ger användaren enkel åtkomst till filerna. För avancerade användare erbjuder Serv-U möjligheten att kopiera fildelningslänkarna till e-postmeddelanden, chatprogram och i sociala kanaler.

Fildelning med Serv-U är att föredra eftersom det kan implementeras på både Windows-® and Linuxsystem®, inklusive virtuella miljöer. Serv-U drar nytta av befintliga infrastrukturer som Active Directory för autentisering och information om användarkontot, SAN för hemmappar, delade mappar och utrymme för delade filer, databas servrar för klustrade eller integrerade installationer. Det innebär att du kan tillämpa dina egna säkerhetspolicyer och, rutiner och kontroller.

Trygga filöverföringen från ditt nätverk, och säkerställ säkerheten!

Bloggpost av Yaagneshwaran Ganesh, Product Marketing Specialist, SolarWinds

27 november, 2013 • AV Fanny Winqvist