Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Dicom

Dicom höjer kvalitet och sänker kostnader

IT-konsulten dicom förstod det tidigt: IT är en funktion, inte en tjänst. Men först nu finns verktyg som gör det möjligt att leverera funktionen IT istället för tjänsten. Resultatet blir högre kvalitet och lägre kostnader för både leverantör och kund.

Claes Willén har sett framtiden. Han kunde skönja den redan under 90-talet. Då införde IT-konsultföretaget han var med och startade, Dicom, en modell som innebär att de kan sälja IT-drift som en funktion där inte antalet timmar bestämmer prislappen. Det är något som allt fler IT-konsulter nu börjar göra. Egentligen är det märkligt att modellen först nu börjar få fäste. IT är ju faktiskt snarare en funktion än en tjänst. Ändå har hela ITkonsultbranschen som bekant praktiskt taget byggts på synsättet att IT-drift ska debiteras per timme, inte per dator eller program eller något annat mer påtagligt.

Naturlig utveckling

Teoretiskt kan det vara lätt att tro att ITkonsulter skulle tjäna på ett sådant upplägg. Men i praktiken har det visat sig vara precis tvärtom. Och det var vad Claes Willén insåg tidigt. – Vi såg att det var en utveckling som var på

väg. Det skulle inte hålla att leverera IT-drift som tjänst enbart baserat på antal nedlagda konsulttimmar, då skulle vi om inte annat bli omsprungna av konkurrenter. Att leverera IT-drift som en funktion är ingen lätt match. I synnerhet inte om det saknas bra processer och verktyg. Det har tidigare bidragit till att det varit både komplext och orimligt kostsamt.

Lägre kostnad för kunden

Utan effektiva verktyg är det svårt att affärsmässigt bygga och motivera de affärsmodeller som krävs för att ge kunden högre kvalitét till ett fast månadspris. Ett pris som i Dicoms fall dessutom blir lägre för kunden jämfört med om motsvarande åtagande utförs per timme. Med den långa erfarenhet Claes Willén har av vad det innebär att erbjuda IT som funktion vet han tämligen väl vad som krävs. Därför blev han och hans kollegor riktigt intresserade
när Upstream presenterade det verktyg som idag är en förutsättning för Dicoms nuvarande modell, Kaseya.
– Det innehöll kanske inte direkt några nya delar för oss. Vi hade förstås alla nödvändiga verktyg sedan tidigare för att kunna hantera IT-miljöerna i våra fastprisavtal, men det var möjligheten att få ett samlat grepp som fångade vårt intresse, säger han.

Skärper fokus på it som funktion

Uttrycket ”ett samlat grepp” är också i vidare mening något av nyckeln till framgång med den nya modellen. Och det var först med Kaseya som Dicom fick en övergripande bild och riktigt bra kontroll över kundernas IT-miljöer. Det har gjort att de nu skärper sitt fokus på sina erbjudanden kring IT som funktion, för att kunna ta hand om flera kunder med samma personalstyrka och samtidigt ge högre kvalitet. Kaseya är en av flera pusselbitar i det arbetet, men avgjort en av de viktigaste.
Tidigare använde Dicom flera olika verktyg för fjärrstyrning, automatisering och inventering. Det gav en spretighet och kostade mycket tid och resurser att hantera. Dessutom blev bilden ändå inte riktigt fullständig, berättar Claes Willén.

Kan ta nya kunder

Det nya verktyget har verkligen funnit sin plats i Dicoms organisation. Det har inte bara inneburit att de har en mer detaljerad kontroll av kundernas IT-miljöer, utan också att de har kunnat ta helt nya typer av kunder. Exempelvis har de en kund inom sjukvården vars anställda finns utspridda över stora delar av Sverige. Med hjälp av Kaseya kan Dicom hålla full koll på varje bärbar dator, installera nödvändiga uppdateringar och ge snabb support till användarna trots att de saknar fasta arbetsplatser
– Visst finns det andra verktyg som gör ungefär samma saker, men såvitt jag känner till inget som är så komplett som Kaseya. Och det är tveksamt om vi överhuvudtaget hade tagit den här kunden utan Kaseya, säger Claes Willén. Men även om han, som sitter i Dicoms ledning, ser fördelarna med verktyg som Kaseya och väl utvecklade fastprismodeller, var inte alla i företaget inledningsvis lika positiva till den genomgripande förändringen. För det är vad det handlar om, en förändring av stora mått. När Dicom inför effektiva system och rutiner för hantering av kundernas ITplattformar innebär det att vissa arbetsuppgifter försvinner för konsulterna.
– Men det handlar definitivt inte om att ersätta konsulter med automatiska system, säger Claes Willén.

Vässar kundens affär

Inte alls, istället utnyttjar de det nya arbetssättet till att bli ett än starkare och bredare stöd till sina kunder. Konsulterna levererar fortfarande samma antal timmar, men med ett annat innehåll. När de är på kundbesök sitter de exempelvis inte längre i serverrummet och uppdaterar maskiner, utan ägnar tid åt att prata med kundens IT-ansvarige eller med folk i ledningen om hur IT kan hjälpa dem att vässa sin affär. Claes Willén berättar att kunderna inte alltid förstår eller känner sig bekväma med nyordningen. Många vill helt enkelt fortsätta att betala för sin IT-drift som en tjänst och bli debiterade för de timmar Dicom ägnar åt deras IT-miljö. Förmodligen för att det känns tryggt och begripligt. Även om det innebär att de betalar mer jämfört med en modell där de får IT som en funktion, till ett fast pris. Men när de väl inser vad det nya sättet innebär för dem, bland annat lägre kostnader och högre kvalitet, är det inte svårt att få med dem, hävdar Claes Willén. Det nya arbetssättet innebär så genomgripande förändringar att han inte tycker att det är meningsfullt att söka enskilda siffror som mått på effekten av förändringen. Försäljningen har förvisso ökat, liksom lönsamheten. Men han är noga med att påpeka att det i första hand inte handlar om detta. Snarare handlar det om att följa med och driva den utveckling som sker och kunna ge en bättre service och fortsätta att vara ett lönsamt och sunt företag.
– Vi måste göra det här. Det är inget val vi som IT-konsult har, utan helt enkelt en nödvändighet om vi vill fortsätta att leverera IT-drift och support framgångsrikt med nöjda kunder även i framtiden, säger Claes Willén.