Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Gislaveds kommun

MDaemon räddade Gislaved-skolor

Låga kostnader brukar förknippas med spartanska eller bristfälliga produkter.  Tack vare en stundande e-postkatastrof upptäckte Gislaveds kommun att det finns undantag.  Upptäckten blev också deras räddning.

Krisen var i det närmaste fullständig. E-posten i Gislaveds samtliga skolor för både elever och personal höll på att braka samman. Supporten på det system som skolorna hade valt några år tidigare hade plötsligt upphört. IT-ansvarige Rolf Georgson blev allt mer trängd.

Tvingade att hitta ny plattform

Kommunen hade beslutat att alla elever skulle få ett e-postkonto när de började skolan. Dessutom måste naturligtvis skolans administrativa personal ha tillgång till e-post. Det var således helt nödvändigt att hitta ett nytt e-postsystem. Omgående! Det stora problemet stavades pengar. Det fanns helt enkelt inga budgeterade medel att ersätta det sammafallande e-postsystemet med. ”Det var ett intressant scenario”, som Rolf Georgson uttrycker det. – Vi började se oss om efter alternativ och hittade ganska snart MDaemon, som bland annat Halmstad använde för sina skolor. Och det var ju kostnadsmässigt i det närmaste freeware, så vi gjorde ett studiebesök i Halmstad, berättar han. Teknikerna som skickades iväg på studiebesöket kom tillbaka med ett lugnande besked. MDaemon skulle passa som hand i handske. Det hade en låg kostnad, inte ens jämförbar med den som var förknippad med lösningar från de stora leverantörerna.

Webbaserad e-post ett krav

Det erbjöd webbaserade e-post, vilket var ett krav eftersom eleverna inte kan vara knutna till en specifik dator. Dessutom gick det att använda med Outlook-klienter, något som var nödvändigt för personalen. Det var sex år sedan. Även om anledningen till att Gislaved valde MDaemon var den låga kostnaden har de inte sett någon anledning att byta. – Det har bara rullat på sen dess, nästan helt utan problem, säger Rolf Georgson. När systemet togs i drift fanns 9 000 användare. Idag är de uppe i närmare 11 000. När en elev registreras i skolan får han eller hon automatiskt ett e-postkonto, tack vare en koppling mellan MDaemon och det skoladministrativa systemet. Den kopplingen är central, dels för att det sparar mycket dubbelarbete och därmed pengar, dels för att det ger ett säkrare system.
– När en elev slutar försvinner också dennes konto ur systemet, så att vi slipper ha en massa spökkonton som kan ställa till det.

Integrering betalade sig själv

Integreringen mellan de två systemen är i princip det enda som har kostat lite pengar utöver de i sammanhanget blygsamma licenskostnaderna. Men det är pengar som skolorna ganska snart har fått igen, resonerar Rolf Georgson. Driften är som sagt näst intill helt oproblematisk. E-postplattformen ligger på en enda maskin, och när teknikerna då och då gör uppgraderingar av servermjukvaran, och tillfälligt flyttar e-postservern till en vanlig pc, blir det bara ett avbrott på cirka fem minuter för webbanvändarna. De som använder koppling till lokal klient märker för det mesta inte ens av det. – Bytet märks knappt för användarna. Så länge vi har mycket disk går det att köra systemet på ganska enkla maskiner, verkar det, säger Rolf Georgson.

Snabb support uppskattas

Han är uppenbarligen påtagligt nöjd med valet han gjorde för sex år sedan. Vad han inte visste då, men som skulle visa sig under åren, var den support de får av leverantören Upstream. De får alltid svar medvändande post, eller så snabbt det verkar vara möjligt. Rolf Georgson påpekar att det är oerhört värdefullt för dem.
– Även om systemet fungerar nästan utan problem kan det ibland uppstå frågor efter uppdateringar av mjukvaran. Och då är den snabba supporten väldigt värdefull för oss. Han har varit noggrann med att hela tiden se till att följa med till nya versioner av MDaemon. Det handlar delvis om att få tillgång till de nya funktioner som läggs till, men framför allt om att se till att säkerheten hålls på en bra nivå. När Rolf Georgson berättar om hur nöjd han och de övriga inom Gislaveds skolor är med MDaemon verkar det nästan orimligt. Hur kan en programvara som knappt kostar något vara lika bra som exempelvis Exchange? Svaret är förstås inte helt enkelt att hitta. Men en del av det handlar om att det faktiskt inte ger precis samma funktionalitet som Exchange. I Gislaveds fall är det kopp
lingen mellan kalenderdelen i MDaemon och kommunens tidredovisningssystem som inte går att göra på ett enkelt sätt. Det ger en del dubbelarbetet. Men med tanke på att även de mest inbitna Exchange-användarna inom kommunen nu börjar mjukna och även de tycka att de ska behålla deras nuvarande lösning kan inte frågan vara särskilt stor.
– Och det går ju förstås att göra kopplingen, men det kräver lite mer jobb än om vi hade haft Exchange, säger Rolf Georgson.

Enda alternativet

Det var förvisso brist på pengar som tvingade Gislaveds kommun att anstränga sig och hitta ett billigt alternativ för skolornas e-post. Men när de hittade MDaemon insåg de snart att vad de hade hittat inte var ett billigt alternativ, utan ett som ger ojämförbart låga kostnader. Idag är det det enda alternativet för dem.