Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Wise Group

Wise Group AB är moderbolaget i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning och HR/personalområdet.

Utmaningen som Wise Groups IT-chef Marek Piechnat ville komma tillrätta med var den ökade belastningen på intern support och användare som inte fick tillräckligt hög kvalitet i sin interna IT-leverans. Så här säger han om samarbetet med Upstream:

”Tack vare Upstream och Kaseya har vi nu lyckats skapa en väldigt god insyn och kontroll på hela vår IT miljö där vi har eliminerat många enkla återkommande problem som tog upp onödig tid för oss internt. Nu kan vi proaktivt säkerställa att vi hela tiden ligger steget före våra slutanvändares önskemål och leverera effektivare IT stöd och supporttjänster.
Slutresultatet blir att våra ca 300 användare får en bättre IT upplevelse varje dag.”