Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se
Ta kontroll över er IT-miljö med automatiserade rutiner
01 Om oss

PROAKTIV AUTOMATISERAD IT

Upstream har lång erfarenhet av samarbeten med interna IT-avdelningar. Vi hjälper till att effektivisera interna processer med innovativa produktlösningar och smarta arbetssätt.

Vi eliminerar manuella, repetitiva arbeten som kanske utförs i onödan och av överkvalificerad personal. Istället skapar vi en proaktiv, automatiserad IT-hantering som frigör tid för den interna IT-personalen att utföra mer utvecklande åtgärder.

Vi har över tio års erfarenhet av IT-automatisering och ligger långt före många andra inom området. Vi erbjuder inte längre bara produkter, utan utvecklingsarbeten, färdigpaketerade automatiseringar och professionell rådgivning. Sedan 1997 har vi samlat på oss värdefull information som gör det möjligt för dig och din verksamhet att utvecklas tillsammans med oss, utnyttja det!

Vår vision är ”Nordens effektivaste kunder”, häng med på vår resa dit!

02 Process

Så här går det till

 • ANALYS

  ANALYS

  Vi börjar med att belysa nuvarande utmaningar som lokaliserats i dialog med er. Ofta visar det sig att det inte bara är en utmaning, utan att de går i varandra. Det kan vara allt ifrån tekniska, organisatoriska och processtyrda utmaningar, till frågor kring lönsamhet och effektivitet.

 • VISUALISERING

  VISUALISERING

  Upstream presenterar sedan olika alternativ som kan möta de uttalade utmaningarna. Tillsammans konkretiserar vi vad som önskas uppnå och vad respektive part behöver utföra.

 • BEVISA VÄRDET

  BEVISA VÄRDET

  Här kommer vi att arbeta i en projektform där det åligger oss som projektägare att bevisa vilket värde vi tillsammans med tekniken kan tillföra er organisation.

 • BESLUT

  BESLUT

  Efter avslutat projekt så summeras resultatet av hur vi kan möta de uttalade utmaningarna och de lärdomar vi fått under projektet.

 • DRIFTSÄTTNING

  DRIFTSÄTTNING

  Nu kör vi! Vid denna punkt ska alla frågetecken vara uträtade. Vi säkerställer att produkten installerats och konfigurerats enligt önskemål och att alla viktiga inblandade personer är utbildade.

 • FORTSATT UTVECKLING

  FORTSATT UTVECKLING

  Här börjar vårt gemensamma arbete för att nå automatisering i världsklass. Trots fiffiga funktioner och automatiseringsrutiner som vi möjliggör så finns det alltid områden som vi kan fortsätta utvecklas inom. IT förändras ständigt och vi vet vad som krävs för att alltid ligga i framkant.
  Vi kommer att lägga största vikt vid att våra kunder får den rådgivning, utveckling och support de behöver. Där det krävs kommer vi att ifrågasätta vårt eget och våra kunders sätt att arbeta. Välkommen till Upstream!

Hur uppnår ni högre effektivitet?
03 Kundcase

Här är kunder som samarbetar med Upstream

04 VARFÖR UPSTREAM
Dags för förändring?

Som kund till Upstream investerar du inte i en produkt utan i ett samarbete. Ett samarbete som innebär kontinuerlig utveckling av tekniken ni använder, och de processer ni arbetar utifrån.

• Vi hjälper er att skapa total insyn och kontroll av hela er IT-miljö
• Vi tillhandahåller unika mjukvaror och tillhörande effektiva processer
• Vi agerar som er externa kravställare och energiboost som alltid hjälper er att fortsätta hitta nya inkomstkällor och effektivare processer
• Vår lokala svensktalande support är enormt uppskattad av våra kunder

”Upstream har hjälpt oss att skapa total insyn och kontroll som verkligen har förenklat det dagliga arbetet för vår IT-organisation.”

– Marek Piechnat CIO, Wise Group

06 NÄSTA STEG

Bli kontaktad

Vill du veta mer om oss och vårt erbjudande? Eller få en gratis trial på någon av våra produkter?
Klicka här så hör vi av oss till dig!

BLI KONTAKTAD