Why settle for mainstream? Go upstream!

Kostnadsfri guide Guide: Vad är den totala kostnaden av att tappa kunder?

Att tappa kunder kostar mer än du anar

Kostnaderna för en förlorad kund sträcker sig mycket längre än till minskade månadsintäkter. En förlorad kund innebär också ringar på vattnet genom hela organisationen. Det påverkar också kassaflödet, tids- och resursoptimering starkt negativt.

Genom att förstå de fyra pelarna för att effektivt bibehålla kunder kan du mildra påverkan av er kundomsättning.

De fyra kostnaderna av en förlorad kund:

  • Direkta kostnader
  • Kostnader att förvärva nya kunder
  • Sociala kostnader
  • Operationella kostnader

Ladda ner här