Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

GDPR som tjänst

GDPR (General Data Protection Regulations) gäller från och med den 25 maj 2018 och påverkar er som bedriver IT-drift. Dels måste IT-driftsleverantörer själva efterleva regelverket, men även ansvara för hur kunders information hanteras. Detta skapar stora affärsmöjligheter för IT-driftsleverantörer som har rätta kunskap, verktyg och processer.

Automatisering är nyckeln till framgång

Det finns många GDPR produkter på marknaden som baseras på checklistor med uppgifter. Tyvärr underlättas inte det faktiska arbetet med att samla in, bearbeta och analysera all den information som behövs för att uppnå GDPR målen. Audit Guru tar hela GDPR processen till nästa nivå genom att automatisera processer för insamlingen av data, analyser och produktion av dynamiska mallar. Audit Guru är mer än bara checklistor!   

 

 

VIDEO

SPECIFIKATIONER

Dynamsika mallar

Skanna nätverksmiljön, inventera och baserat på resultatet svara på en uppsättning förkonfigurerade frågor. Är samtliga GDPR-krav uppfyllda? Om inte, vad som behöver göras för att uppnå kompatibelt. Audit Guru ger förslag på åtgärder.

Strukturerat förändringsarbete

Dokumentera, prioritera och åtgärda GDPR-relaterade säkerhetsproblem genom strukturerat löpande förändringsarbete.

Producera GDPR godkänd dokumentation

Producera alla regelbundna, obligatoriska GDPR rapporter som krävs. Förbered i händelse av revision klientens "bästa ansträngningar" för att följa lagen.

Rapportera avvikelser

Regelbundna, automatiserade nätverksskanningar upptäcker pågående problem, avvikelser och potentiella hot med hänvisning till GDPR.

BILDER FRÅN SYSTEMET

Jag vill bli kontaktad

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.