Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Konsum-butiker vinner på Kaseya-satsning

De sparar uppåt en halv miljon per år. Nio punktlösningar har kastats ut. Och inte minst – deras miljöbelastning minskar. Niclas Hultberg på Konsumentföreningen i Bohuslän/Älvsborg har aldrig varit säkrare: Det var rätt att välja Kaseya.
Den första april 2009 tog Konsumentföreningen i Bohuslän/Älvsborg (KBÄ) ett stort steg. IT-avdelningen rensade då upp i sin flora av verktyg för underhåll och drift av de 400 datorerna i organisationen och undviker kostnader på hundratusentals kronor per år. Dessutom ökar säkerheten, stabiliteten och flexibiliteten i systemen.

ANSVARIG FÖR KASSADRIFTEN
Mannen som tog initiativet till det smått historiska steget är Niclas Hultberg, IT-ansvarig på KBÄ. Han hade arbetat många sena kvällar de senaste åren. Han har det yttersta ansvaret för att allt IT-stöd för Konsum-butikerna i organisationen fungerar. Totalt rör det sig alltså om 400 arbetsstationer i 30 butiker, där kassaapparater förstås utgör en stor och viktig del.
– Särskilt korthanteringen är extremt viktig. Men allt måste givetvis fungera för butikerna och det får inte bli några avbrott så länge de har öppet, säger han. Öppettiderna är en av orsakerna till de många kvällspassen för Niclas och hans kollega. Eftersom de butiker som har öppet längst inte stänger förrän vid elva på kvällen finns det inte särskilt mycket utrymme för att göra större underhållsarbeten på IT-miljön under dagtid. För att IT-avdelningen skulle kunna klara sin uppgift även framledes såg Niclas i slutet av 2008 att nyanställningar skulle bli nödvändiga. Och det berodde inte bara på det smala tidsfönstret för underhåll, utan också på att miljön är komplex med Windows 2000 och XP på klientsidan och Windows 2000, 2003 och 2008 på serversidan.

NIO VERKTYG GAV SPLITTRAD BILD
Dessutom saknades ett enhetligt verktyg för hanteringen av alla delar i miljön. Hela nio olika lösningar användes. Underhåll, programuppdateringar och patchningar krävde också en hel del manuellt arbete. Dessutom kände Niclas och hans kollega att de ändå aldrig hade full koll.!
– Miljön ändras ju hela tiden. Så det blir ohållbart att försöka hålla alla maskiner uppdaterade och i trim med specifika skript för varje maskin, som vi gjorde tidigare, säger Niclas. Det var inte bara tidsmässigt orimligt att arbeta med nio olika punktlösningar i IT-driften och dessutom hantera ett stort antal skriptfiler. Den halvmanuella hanteringen gav också en dålig överblick av de 400 datorerna. Han tröttnade rejält under hösten 2008. Men att anställa mer personal var inte aktuellt av ekonomiska skäl. Dessutom skulle det inte vara den bästa lösningen ur ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv. Istället började han leta efter ett verktyg som skulle kunna hjälpa honom och hans kollega. Ett verktyg som skulle ge både en tydligare och mer samlad bild av IT-miljön och inte minst
möjligheter att automatisera underhåll och övervakning. Att det fanns sådana visste han, det hade bara inte blivit av att ta tag i det tidigare. Niclas testade de flesta lösningarna på marknaden. Men de tycktes inte vara gjorda för den miljö han hade att sköta.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR!