Why settle for mainstream? Go upstream!

+46-8-56610670 info@upstream.se

Visma Retail

VISMA RETAIL
Visma Retail hjälper dig som retailer att lyckas med att attrahera dina kunder till handelsplatsen, öka försäljningen genom förbättrad shoppingupplevelse, och skapa lojala kunder.
Detta genom smart användning av teknik som stödjer alla nödvändiga processer på alla nivåer.

SAMARBETET MED UPSTREAM
Samarbetet mellan Visma Retail och Upstream inleddes 2009. Visma hade då flera tusentals enheter hos sina kunder. Hur många som var aktiva var inget som kunde besvaras med en exakt siffra.
Alla dessa tusentalet enheter skulle förvaltas, underhållas och supporteras, samt vara korrekta enligt lagar och förordningar. Då samarbetet inleddes skedde detta helt manuellt utan ett enda fungerande verktyg. Verktygslådan för IT Operations hade inte växt i takt med företaget utan varit den samma under de senaste 10 åren.
För att inte bli ineffektiva lagbrytare när t.ex. kassalagen trädde i kraft var ett verktyg tvunget att införskaffas. En annan anledning till denna investering var att få personal att jobba med det de skulle istället för att utföra manuella åtgärder kring sådant som kunde automatiseras. I och med det uppfylldes även SLA-avtalen med kunderna.
Pga. ovannämnda anledningar började IT Operations -enheten att titta efter ett verktyg som skulle kunna hjälpa Visma Retail AB att skapa en centralstyrning över kundens alla datorer. Efter att ha träffat ett antal leverantörer föll valet på Kaseya och Upstream, som kunde uppfylla alla de krav som fanns. Kaseya kunde även hjälpa flera avdelningar inom Visma Retail att jobba proaktivt och därmed öka effektiviteten och kvaliteten på flera håll i organisationen.

VILKA UTMANINGAR KUNDE UPSTREAM LÖSA?
1. Ingen samlad kontroll över Vismas klienter
Det saknades en överblick över vilka maskiner som var i drift och i vilket skick de var. Arbetet med att få struktur på systemen och de olika versionerna av mjukvara var mycket resurskrävande då det till största delen skedde manuellt via input från flera olika källor. Genom att skapa centraliserad förvaltning och kontroll över IT-miljön med en komplett överblick över samtliga datorer och mjukvaror kunde Upstream erbjuda ökad kvalitet och effektivitet. En konstant övervakning och rutiner med förebyggande resulterar i att man undviker de allra flesta problem samt innebär en snabbare lösning av eventuella incidenter.

2. Avsaknad av analys och rapportering
Att ta fram rapporter och listor över vilka maskiner och mjukvaror som finns där ute (inventeringar) tar onödigt mycket tid. Att ta fram rapporter om hur systemen presterar eller är uppsatta, är i princip omöjligt.
Under 2009 lade IT Operations ner mer än 1600 tim. på att inventera kundernas miljöer åt olika parter inom Visma Retail AB. Resultatet blev heller aldrig hundra procentigt och var icke-fakturerbara uppdrag.
Genom att regelbundet mäta IT-miljöns hälsa med rapportering & analys kunde Upstream erbjuda ökad kvalitet och produktivitet, då rapporterna snabbt och enkelt visar på hur hårdvaran och systemen mår. Dessa rapporter kan också användas dels för att säkerställa kvalitet i leverans och för merförsäljning av t.ex. hårdvara. Det skapar även indirekt nöjdare slutkunder.

3. Inga möjligheter till automatisering, vilket innebar manuellt arbete och brandsläckning
De problem som dyker upp pga. avsaknad av kontroll leder till mycket arbete i ”brandsläckningsläge”. Det kan handla om maskiner och mjukvaror som tillkommer eller försvinner utan Vismas vetskap. Program och loggar som tar för mycket resurser och minne av datorn. Problem som egentligen inte är relaterade till Vismas system men som sänker produktivitet och lönsamhet samt kundens uppfattning om systemen. Genom att automatisera åtgärder som tidigare har skett manuellt och arbeta förebyggande kunde Upstream hjälpa till med minskade personalkostnader samt en nöjdare befintlig personal. Automatiseringen gör det även möjligt att ”ligga steget före” och undvika många brandsläckningsuppdrag och istället skapa en proaktivare IT leverans till kund.

RESULTAT
Vilket resultat upplever Visma Retail själva att de har fått ut av samarbetet och tekniken?

”Visma har utifrån samarbetet med Upstream fått en partner som i alla sina åtaganden visar på stor kompetens inom de områden de levererar lösningar till. Upstream utstrålar professionalism i allt de gör och strävar hela tiden att hjälpa sina kunder till att bli effektivare och lönsammare.
Med hjälp av Kaseya-lösningen har Visma uppnått en högre effektivitet och kvalitet inom områdena Configuration & Deployment, Security management, Asset management, Proactive maintenance för att nämna några. Detta har lett till att vi kan utföra större åtaganden på mindre mängd personal med ökad kvalitet.
Vi har genom Kaseya-lösningen och Upstreams kompetens byggt upp en leverans av standardiserade IT-driftstjänster med fokus på proaktivitet, automatisering och effektivitet till grund för att stötta våra kunders verksamhetsprocesser. Vi har byggt upp ett förtroende hos våra kunder som förlitar sig på att vi numera agerar proaktiv istället för reaktivt.”

– Anders Grape, Visma Retail