fyll i era behov

maximal tid till utförd återställning

hur lång tid kan er verksamhet klara sig utan att komma åt sina viktigaste system/servrar?

maximal tid för förlorad data

hur mycket arbetstid på de servrarna är du villig att förlora?

återställnings process

 • hur mycket data finns i era viktigaste system?
  de system som är kritiska för att kunna bedriva verksamheten
 • hur ofta tas backup på dessa system idag?
  tiden mellan varje backup
 • Hur lång tid det tar tills dess återställningsprocessen är genomförd?
  Total tid till komplett systemåterställning
 • återhämtar ni data från en lokal plats eller molnet?
  detta påverkar hastigheten på återläsningen av datan
kostnad för nedtid
 • hur många anställda skulle påverkas om era viktiga system låg nere?
 • vad är genomsnittslönen för de anställda som använder dessa system?
 • vad ligger övriga fasta utgifter på?
 • vad är omsättningen per timme?

total kostnad för verksamheten

SEK 0