Network detective

Målet med en IT-analys (även känd som en säkerhetsgranskning eller nätverksbedömning är att säkerställa att nödvändiga säkerhetskontroller integreras i utformningen och genomförandet av ett projekt. En korrekt genomförd nätverk och säkerhetsanalys bör tillhandahålla dokumentation som visar en total inventering samt eventuella säkerhetsbrister jämfört med företagets säkerhetspolicyer.

IT-analys görs snabbt & enkelt

Network Detective är det branschledande IT-analysverktyget som används av tusentals IT-driftsbolag för att prospektera, skapa nya intäktsgenererande tjänster, visa värde för kunderna och effektivisera tjänsteleveransen. Network Detective sträcker sig mycket längre än bara nätverksanalys och dokumentation för att ge en så verklig bild av miljön som möjligt. Våra egna datainsamlare jämför flera datapunkter för att identifiera problem som är svåra att upptäcka, mäta risk, ge rekommenderade korrigeringar och spåra framsteg.

Enkla IT-bedömningar på plats, på mindre än en timme

Till skillnad från andra IT-analysprodukter finns det inga agenter eller programvara att installera. De små skanningsfilerna körs från en valfri enhet som helst är ansluten i domänen. I de flesta fall slutförs skanningen på under en timme. Så medan du går runt hos företaget, tar anteckningar och får din bild, samlar Network Detective flitigt massor av nätverksdata och sparar den i en säkert krypterad fil på din enhet. När det är klart lämnar det inga “spår”, inga konflikter med andra applikationer, inga brandväggsproblem och inget att komma ihåg att avinstallera.

Om du inte kan mäta det kan du inte förbättra det

Network Detective’s egen riskbedömningsalgoritm avslöjar inte bara hot mot nätverket utan tilldelar dem en riskpoäng baserat på nätverkspåverkan. Med Risk Score kan du prioritera avhjälpande av enskilda problem och mäta nätverkshälsa över tid. Dina kunder kanske inte kan få all den komplicerade tekniska informationen men de kommer att uppskatta dina tjänster bättre med lättförståeliga tabeller och diagram som visar månatliga förbättringar av deras nätverk.

Network Assessments

En komplett uppsättning rapporter berör det bredaste utbudet av system, nätverkstillgångar, inställningar, konfiguration, installerade applikationer och säkerhetsproblem. Den innehåller också ett platsdiagram och detaljerad information i Excel-format som du kan manipulera eller integrera i ert PSA.

Security Assessments

En fullständig uppsättning säkerhetsrapporter som fokuserar på nätverks- och användarrelaterade säkerhetsrisker, utformade så att du kan erbjuda en grundläggande hanterad säkerhetstjänst. Rapporterna avslöjar vilka användare som har tillgång till vilka system och vilka system som är konfigurerade med vilka behörigheter. Innehåller även genomsökningar av externa sårbarheter och exponering för Dark Web-lösenord.

Microsoft Cloud Assessments

Analyserar Azure AD och Microsoft 365 (tidigare Office 365) cloud och genererar rapporter för att få insikter om vad som händer. Inkluderar molnrisk- och molnhanteringsrapporter, en konfigurationsändringsrapport, en molnsäkerhetsrapport, plus separata utvärderingsrapporter för SharePoint-, OneDrive- och Teams-tjänsterna samt Outlook-webbmailappen.

Effektiv hantering av IT-Infrastruktur

Remote Monitoring and Management (RMM), Endpoint Management & Network Monitoring.

Redo att veta mer?
Fyll i dina uppgifter
så återkopplar vi!