Kaseya VSA

RMM används för övervakning och hantering av IT-system (såsom datorer, servrar och nätverksenheter), med hjälp av lokalt installerade agenter som kan nås av intern IT-personal eller IT-leverantörer.

Funktioner som ofta är inkluderade:
Fjärrstyrning, Patch hantering, Övervakning, Inventering, Deployment, Automatisering, Rapportering.

  • Fjärrstyrning
  • Kraftfull Automatisering
  • Inventering
  • Patchhantering
  • Övervakning och larm

Med Kaseya Remote Control kan tekniker och administratörer felsöka och hantera klientdatorer och servrar oavsett var de befinner sig. De kan få åtkomst till enheter utan att störa användaren för att proaktivt lösa problem. Hantera alla enheter för problemlösning, rapportering, incidentlösning och efterlevnad.

Lös ärenden proaktivt och automatisera vanligt förekommande IT-processer, inklusive programvarudistribution, patchhantering, antivirus och antimalware-distribution samt rutinunderhåll. Standardisera IT-processer med policybaserad automatisering – ställ in scheman för inventering eller patchning och definiera processer för specifika maskingrupper. Oavsett om du arbetar i VSA Desktop, Kaseya Fusion Mobile App, BMS eller IT Glue, är kraften i VSA precis där du behöver den.

Upptäck och hantera enheter i och utanför nätverket. Varje agent installerad på en maskin tilldelas ett unikt maskin-id/grupp-ID-namn. Med nätverksvisualisering kan du se slutpunktsstatus som ger dig den synlighet du behöver för hela ditt IT-nätverk omedelbart.

Realtidsinsyn för patch status för alla enheter i din IT-miljö, inklusive enheter som inte är i nätverket. Drivs av policyer för att säkerställa att du kan automatisera programvaruunderhåll över plattformar och enkelt ta itu med komplexiteten i patch distributionen.

Utnyttja fördelarna med övervakning, larm och automatisk avhjälpning av fel vilket förkortar tiden till lösning. Övervaka alla infrastrukturkomponenter, prestandamätvärden (CPU, minne, diskutrymme, driftstid, etc.), processer och tjänster, händelseloggar, applikations- och maskinvaruändringar och mycket mer.

Effektiv hantering av IT-Infrastruktur

Se filmen för att lära dig mer om Kaseya VSA.

Effektivitet

Smidiga arbetsflöden gör att dina tekniker kan arbeta effektivt med olika verktyg och få tillgång till rätt information när och var de behöver den.

Fjärrhantera enheter utan att störa användare för att proaktivt lösa problem.

Automatisera IT-processer så du kan fokusera på mer strategiska initiativ.

Kostnadsbesparingar

Uppnå ett högre “enhet per tekniker”-förhållande, gör mer med mindre resurser.

Ha koll på mjukvarulicenser och hårdvaruenheter med bättre IT-hantering.

Eliminera olika punktlösningar som inte längre behövs för att hantera din IT-infrastruktur.

Insyn och kontroll

Se och hantera hela din IT-miljö för att upprätthålla drifttiden.

Nätverkstopologi kartan visar både enheter med och utan agent i nätverket. Se omedelbart enhetens status som ger dig den synlighet du behöver för hela ditt IT-nätverk.

Generera enkelt rapporter, använd mallar och anpassade dashboards för att visualisera din och dina kunders IT-miljöer.

IT-Säkerhet

Automatisera patchhantering och sårbarhetshantering för att åtgärda säkerhetsproblem.

Kontrollera åtkomst med 2-faktor authentisering (2FA).

Säkerhetskopiera servrar och arbetsstationer samt SaaS-applikationsdata.

Redo att veta mer?
Fyll i dina uppgifter
så återkopplar vi!